سه‌شنبه 1 فروردین‌ماه سال 1391

 

 

 

با هر دلخوشی و غمگینی ؛ با هر سنگینی و سبکی ؛ یک بار دیگر برگ تقویم کنده شد ... باز تقویم از نو و ما از نو می دویم و می دویم تا مرام روزهای سال نو را بار دیگر جمع و منها ... تقسیم و ضرب کنیم. 

 

 بارها گفتم و می گویم : خدایا سهم من و همه ی خلق و خلایقت را از این جمع و تفریق روزگار ...تقسیم کن بین عافیت و ضرب کن چندین برابر در موفقیت !   

 

همه جومه ای به رنگ بهار و شادابی بهار نصیبشان شود !

 

سال نو مبارک !   

 

    

 

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number