پنج‌شنبه 12 آذر‌ماه سال 1388

 

 

 

سالها گذشت و به تعداد روزهاى این سالها حرفهایى گفته شد و من شنیدم ، اما حیف که هرگز این حرفها نتوانستند براى من " تو" باشند .

 

اى کاش پى درک غم و محنت هجران

مى بود یکى سنجش و میزان و عیارى

تا خلق بدانند که دلداده مهجور

بیچاره چه ها مى کشد از فرقت یارى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number