چهارشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1388

 

 

او پله های صعود را با حسی شاعرانه در ذات لابه لای برف ها و قله هاى سرکشیده به فلک دماوند مى پایید. او مى پایید تا به موفقیت ها برسد او می پایید تا رازهای کشف نشده ای را ببیند . او امروز و دیگر روزها در بین هرمزگانیها ، بین دوستان و هم وطنانش نیست و نخواهد بود٬ اما یاد و خاطره هاى او ، شعرهایى که به سبک خاص خودش بود در اذهان همه دوستداران کشمیرى ساجده زنده خواهد ماند .   

 

ته چار شنبه های نه سوخته پر و هر چی دود از دهان باز می دهد  

شایع شد در بندر عباس به می رم      روی سطح نمک     به وقت ظهر لوار

ماسه باد و پرده ی آخر عروس

چه گونه دیگر مرغی آمد نشسته بر پشته

تا چند گونه دیگر مرغی بیاید به واسطه ی خم کرم     بر ام گیر        بنا بر برابری 

هل اتنا به هذا الدم

بوی قبرستان خفیفی گرفت

شبانه      پارچه ی سفید را می کشم از کشاله های ران

راهی است خونی گرا

 با گرایش چند نوع استخان لگن

طول عمر می دهد سه شنبه از مجاری باز و بایسته سری  

                                                                                  {(از مرحومه:کشمیری ساجده)

 

 

به خانواده ایشان و جامعه هنری هرمزگان تسلیت می گویم .   

روحش شاد . 

 

 

 

 

ربط ۱: در باره حادثه ناگوار اینجا ....  

ربط۲: اینجا هم از فراقش می سوزد ...

ربط۳: و اینجا نیز سخت در حسرت فراق است..

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number