یکشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1388

 

 

جزایر همیشه درخشان استان هرمزگان بالأخص نگین خلیج فارس "قشم" آرامشی به وسعت دنیا٬ نه تنها از طبیعتى زیبا و بکر برخوردار است، بلکه علاوه بر زیبایى هاى طبیعى از جذابیت و جلوه خاص در پوشاک زنان و دختران جوان این دیار نیز برخوردار است. پوشاک و لباس محلى زنان و دختران از جمله جذابیت هاى بومى این منطقه به شمار مى آید به طوریکه هر فردى بمحض وارد شدن به این جزیره در همان نگاه اول متوجه این جلوه هاى رنگین مى شود . آنچه برایم جذابیت خاصى داشت لباس دخترهاى کم سن و سال بود که نشانى از پایبند بودن زنان این منطقه به البسه هاى سنتى و محلى هست ، که مادران با سلیقه و ذوق خود نه تنها در انتخاب رنگ هاى شاد بلکه در سبک دوختن و مد دادن لباسها بفرض مثال کندوره کمر چین ، و کندوره آستین دار طراحی شده از چین هایی برآستین ها و دامنه ها  براى دخترکان زیبارو مى دوزند که مشاهده لباسهاى سنتى بر تن این دخترها یا حتى زنان این منطقه نشاط و شادى گرفته شده از رنگ هاى آن به وفق طبیعت زیباى جزیره قدمت این منطقه و اصالت و پایبند بودن آنها به پوشاک سنتى و محلى از جمله نکات قابل توجهى است که امروزه کمتر در شهرهاى دیگر استان دیده مى شود .     

 

                     

                                                           از : سیامک جعفری 

 

 

وقتى در خیابانهاى این جزیره قدم مى زنم رنگهاى چهار بخش اصلى از پوشاک سنتى زنان و دختران شامل برکه (برقع – روبنده )چادر ٬کندوره و شلوار که با رنگهاى شاد و پارچه هایى متفاوت و خاص به این منطقه  را مى بینم آنچه بیشتر بنظرم جذابیت خاصى دارد همان برکه (برقع- روبنده ) و شلوارهاى رنگارنگ زنان و دختران به عبارتى زیباترین بخش لباس زنان این خطه را همین شلوارهایى مى بینم که با ذوق و فن خاص زنان این جزیره دوخته مى شود.    

  

                                      

                                                                 از: قشم سایت 

  

اما حیفم مى آید این رنگهاى برگرفته از زیبایى صدف ها و دریاى آبى رنگ و صاف، و درختان سر سبز جزیره، که بى شک انگشتان عروسهاى دریایى (زنان جزیره ) در جذابیت و زیبایى البسه هاى بومى و سنتى یا همان صنابع دستى نقش موثرى را ایفا مى کند٬ آنچنان که باید و شاید در خور این تلاشها و منزلت قدمت این سنت بومی باشد توجه خاصی به این امر داده نشده است ٬ ولی مطمئناً ارج نهادن به هنر زنان و تلاش آنها براى احیاى پوشاک های سنتى و محلى قابل ستودن خواهد بود چرا که نه تنها زیبایى رنگها را مشاهده مى کنیم بلکه قدمت و پابند بودن آنها ٬ و اصالت از جمله نکات قابل توجهى هستند که ورود هر فردى به این جزیره و جزیره هاى دیگر هرمزگان که رشته هاى مشترکى در البسه و سنتها دارند با عمق اصالت و قدمت این رنگها ٬ هنر و فن پوشاکهای سنتی - بومی بیشتر آشنا خواهند شد .    

 

   

    

                                                     از: آمازی - سفرنامه ها 

 

  

معرفى پوشاک هاى محلى- سنتى و مزیت هاى آن از طریق نمایشگاههاى مختلف پوشاک توسط متولیان حوزه هاى فرهنگى و صنایع دستى .. هنرى..میراث اگر برگزار شود جتما نقش بسزایی خواهد داشت...البته اگر اقدام به چنین کاری کنند!   

 

 

 

 

    

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number