چهارشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1386

 

 

تا دیروز فروردین بود ...روزها، هفته ها ، ماه ها چقدر زود گذشتند با یک چشم بهم زدن اسفند ماه و چند هفته دیگر شروعی جدید براى زندگى نوین . در این ایام باقى از سال مردم لحظه شمارى میکنند تا کى اسفند ماه خاتمه و فرودین ماه آغاز شود تا از دغدغه هاى روزمره رها شوند و چندین روزى را در استراحت و سیر و سیاحت بسر ببرند . خواه مسافرت به شهرهاى مختلف ایران یا خواه به کشورهاى خارج .....  

استان ما هرمزگان، هم طبق معمول رکورد میزبان میهمان نوازى را شکسته هر ساله میزبان مهمانهاى نوروزى از سراسر کشور یا حتى خارج از کشور است . مسافران نورزى را در گوشه و کنار شهر بندرعباس و حوالى آن – حاجى آباد – رودان – میناب – جاسک  – سیریک .... ، و از سویى دیگر میهمانانى در کل جزایر هرمزگان از گوهر خلیج فارس "قشم" و روستهاى اطرافش ، جزیره خاکهاى رنگى "هرموز"  ، مروارید خلیج فارس "کیش" ... و الى آخر ..

کیش [ مروارید خلیج فارس ٬] هر سال با اجرا و برگزاری جشنواره هاى نوروزى ، کنسرتهاى مختلف ، برنامه هاى متعدد و متنوع در این ایام مهمانان بسیارى را در قلب خود جذب میکند  . کیش نه تنها در این ایام بلکه در تمام طول سال تردد مسافران را به قصد سیاحت یا تجارت در آن مشاهده میکنیم .

       

پیشرفت اخیر کیش ...جذابیتهاى تفریحى ، هتلهاى مجلل و بنا شده به سبک قدیم ، رستورانهاى سنتى ، گردشگرد دریایى ... از بازیهاى جت اسکى روى آب تا قایقهاى شیشه اى و زیر دریایى ،  دیدن دلفین ها ... استخر بانوان ...مجمتمع هاى تجارتى ، بازارهاى بسبک روز . دوچرخه سوارى در امتداد ساحل زیباى کیش ... که حتى زنها نیز بى هراس از توهین و مزاحمت دوچرخه سوارى مى کنند و  گویى براى لحظاتى کوتاه احساس آزاد بودن و انسانى برابر بودن را تجربه میکنند ... دیدنی است .  بنابر این جزیره ی سیاحتی / تجارتی با اقتصادی غنی محسوب میشود .                           

                       

هیچ کدام از ما منکر آبادى و سر سبزى این جزیره نیستیم ... بلکه یکى از افتخارات ماست که جزیره اى خلاب ، آرام ، زیبا با ساختمانهاى مجلل و باشکوه داشته باشیم .

اما از آنجا که جزیره کیش، یادگار تمدن‌هاى کهن است و قدمت این جزیره به سالیان سال مى رسد بنابر این ساکنان اصلى این جزیره بومیان هرمزگانی عرب زبان که روى هم صد خانوار هم نمى‏شوند در منطقه سفین (سفیان) قدیم ساکنند ، این بومیان جزیى لا یتجزا از این قدمت هستند که با ماهى‏گیرى و باربرى با لنج و قایق و حتی دامدارى امرار معاش مى‏کنند . دیدن خانه هاى گلین و خرابه ى آنها ... کوچه هاى آسفالت نشده و خاکى نشانى از محرومیت و بى بضاعتى است که مسئولین در مدار سالها تا کنون به این قشر بدیدگاه ضئیل و آنها را مردمانى زائد بر ملت مى بینند !!! و هر بار نقشه بر آن بوده که بومیان مظلوم را در مضایق متعددى قرار دهند تا آنها را از موطن اصلیشان برانند و به جاى دیگرى انتقال دهند .

البته راندن بومیان نقشه ى امروزى نیست بلکه از زمان شاه تا کنون بارها سعى شده که کلا آنها را از این جزیره انتقال بدهند و لیکن بومیان هر بار باز گشته اند .!!!!  زیرا افتخار بومیان اینست که ایرانییند و مسلمان . خون و خاک عجب انسى با هم دارند !!

                          

ناگوار است وضعیت بومیانی از خون و ریشه خودمان ...وقتى در شهر و دیار خودشان حق ندارند یک ردیف آجر روى هم بذارند و خانه هاى گلى و خشتى خود را تجدید بنا کنند ... وقتى حق ندارند دامها را براى چراندن به صحرا هاى اطراف براى علف خوردن ببرند.. علفى که خداداى در این صحرا روییده !!!!  .... وقتى براى کوچکترین اقدام از غریبه هاى ساکن کیش باید اجازه بگیرند و در ثانی از آنها هم باید تشکر کرد... غریبه هایى که باید آنها از بومیان بخاطر بودنشان در جزیره تشکر کنند !!! وقتى حق ندارند آزادانه صدایشان را بالا ببرند و از حقوق شهروندى و سهم خود از اقتصاد و در آمد جزیره بپرسند ؟ بیاد این مى افتیم که مگر این خاک٬ خاک آبا و اجدادى آنها نیست؟ مگر افتخارات و دستاوردهای این خاک از آن بومیان نیست ؟!

مردمان بومى حتى از کوچکترین مزایاى رفاهى و بهداشتى برخوردار نیستند و حتى بعضى ها از برق و آب نیز محروم اند ، ناگفته نماند بیشتر مردمان این محله آب شرب خود را هنوز از چاههایی که قدمت هر قنات آن به ۲۵۰۰ سال میرسد تهیه می کنند ! از سوی دیگر کوچه ها و خیابانهاى خاکى و کثیف ... انگار که اینجا حیات نوین برپا نیست ... انگار اینجا جزیره کیش نیست!!! بر عکس زرق و برق جاهاى دیگر جزیره !!! 

  

کدام یک از ما و شما که ادعاى مسلمان بودن ، برادرى ، برابرى را داریم مى‏توانیم شاهد مظلومیت بومیان محله عربهای سفین باشیم ٬ شاهد تبعیض باشیم و آنگاه سکوت را اختیار کنیم ؟!!!

پ .ن۱: دیدن فقر و محرومیت در جزیره اى مانند جزیره کیش تاثیر خوبى ندارد ..

 

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number